Filosofie

Vanuit de Systematische Theologie wordt vaak met belangstelling naar de filosofie gekeken. In mijn eigen onderzoek ben ik onder andere bezig geweest met scholastieke denkers uit de Middeleeuwen en de Vroegmoderne tijd. Ook godsdienstfilosofie en analytische wijsbegeerte leveren regelmatig interessante vragen en inzichten op.